"भिजन" वाला प्रधानमन्त्री !

Saturday, October 3, 2015

                           नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने चटारोमा एउटा झटारो !!