नयाँ बर्षको शुभकामना !

Tuesday, April 12, 2016

साल २०७२ नेपालीको लागि अत्यन्तै पीँडादायक रह्यो !
पीँडक बर्ष २०७२ लाई बिदाइ र नयाँ बर्ष २०७३ लाई स्वागतम् ।